Nazwa kursu: Dermokonsultacje
Prowadzący: dr Wioleta Jankowiak
Opis: Kurs z zakresu dermokonsultacji zawiera treści dotyczące form specjalistycznej oraz podstawowej pielęgnacji cer, budowę tkanki łącznej skóry, charakterystykę poszczególnych preparatów pielęgnacyjnych oraz specjalistycznych, charakterystykę substancji czynnych wchodzących w skład preparatów kosmetycznych oraz ich szczegółowe oddziaływanie na tkankę łączną skóry. Treści kursu pozwolą uczestnikowi nabyć umiejętności diagnozowania cer oraz ścisłego doboru preparatów kosmetycznych do poszczególnych rodzajów cer.
Wykorzystane metody: Wykład, prezentacja multimedialna, wycieczka dydaktyczna - Laboratorium kontroli kosmetyków (Wydiał Chemii - UAM)
Adresaci: Farmaceuci, kosmetyczki, kosmetolodzy, chemicy, pielęgniarki, specjaliści promocji zdrowia
Cel i zakres merytoryczny: Zakres merytoryczny:
 1. Budowa skóry - 2 h
 2. Charakterystyka poszczególnych cer - 4 h
 3. Pielęgnacja specjalistyczna oraz podstawowa poszczególnych cer - 5 h
 4. Charakterystyka substancji czynnych wchodzących w skład preparatów kosmetycznych - 4 h
 5. Analityczne i instrumentalnie metody analizy składu preparatów kosmetycznych - 4 h
 6. Podstawy aromaterapii - 2 h
 7. Klasyfikacja preparatów stosowanych do masażu - 1 h
 8. Klasyfikacja kosmeceutyków oraz dermo kosmetyków występujących w aptekach - 1 h

Cel:
 1. Zapoznanie z dogłębnym oddziaływaniem kosmetyków oraz dermokosmetyków, kosmeceutyków
 2. Zapoznanie z budową skóry oraz charakterystyką cer
 3. Omówienie metod analizy substancji czynnych w kosmetykach, kosmeceutykach
 4. Zapoznanie z podstawami aromaterapii
 5. Nauka diagnozowania cer oraz doboru substancji czynnych i preparatów do poszczególnych rodzajów cer
Program kursu:
 1. Budowa tkanki łącznej skóry
 2. Charakterystyka poszczególnych rodzajów cer
 3. Wpływ poszczególnych preparatów kosmeceutycznych na tkankę łączną skóry
 4. Analiza chemiczna substancji czynnych
 5. Nauka pełnego diagnozowania wszystkich rodzajów cer
 6. Podstawy aromaterapii
Dodatkowe informacje: Uczestnik otrzymuje certyfikat po ukończeniu kursu
Czas trwania: 25 jednostek lekcyjnych
Proponowany termin: Termin ustalany z grupą zorganizowaną bądź klientem indywidualnym
Minimalna liczba uczestników: 8 osób
Maksymalna liczba uczestników: 21 osób
Odpłatność od osoby
za udział w kursie:
Ceny ustalane są indywidualne w zależności od ilości osób chętnych na kurs.
Miejsce prowadzenia zajęć: Sala wykładowa, pracownia laboratoryjna, pracownia kosmetyki
Pomoce dydaktyczne: Projektor multimedialny, rzutnik, laptop
Materiały szkoleniowe: Konspekt
Forma zaliczenia kursu: Sprawdzian umiejętności praktycznych