Nazwa kursu: Technologia wytwarzania preparatów i kosmetyków personalnych
Prowadzący: Kosmetolog dr Wioleta Jankowiak, Kosmetolog dr Alicja Palacz
Opis: Technologia wytwarzania preparatów i kosmetyków personalnych polega na ściślej współpracy kosmetologa, chemika oraz farmaceuty, w przygotowaniu preparatów dostosowanych do ściśle indywidualnych potrzeb cery klienta. Kurs będzie obejmował naukę przeprowadzania diagnostyki subiektywnej oraz obiektywnej poszczególnych cer w celu wykonania odpowiedniego preparatu i kosmetyku, opracowanego przez specjalistę chemika.
Wykorzystane metody: Ćwiczenie - pokaz, opis, objaśnienie, ćwiczenia praktyczne
Adresaci: Farmaceuci, kosmetolodzy, kosmetyczki, technicy farmaceutyczni, konsultanci kosmetyczni
Cel i zakres merytoryczny:
 1. Budowa skóry
 2. Charakterystyka rodzajów poszczególnych cer
 3. Pielęgnacja gabinetowa poszczególnych cer
 4. Pielęgnacja domowa poszczególnych cer
 5. Nauka diagnostyki obiektywnej oraz subiektywnej stosowanej w pielegnacji cery
 6. Rodzaje podłoży
 7. Dobór preparatu i kosmetyku adekwatnie do rodzaju cery
 8. Dobór właściwego podłoża do rodzaju preparatu i kosmetyku
 9. Technologia wytwarzania - zasady i metody
 10. Substancje czynne w kosmetykach
 11. Dobór substancji aktywnych do rodzaju cery i potrzeb klientki
 12. Bezpieczeństwo i skuteczność preparatów kosmetycznych
 13. Wytwarzanie preparatu kosmetycznego zgodnego z potrzebami danej osoby
Program kursu:
 1. Część kosmetyczna: wykład: budowa skóry oraz pielęgnacja poszczególnych. Ćwiczenia: nauka diagnostyki subiektywnej oraz obiektywnej
 2. Część Farmaceutyczna: wykład: wykład dotyczący podłoży-podziału oraz rodzaju Ćwiczenia: metody i zasady wytwarzania preparatów oraz kosmetyków
 3. Część chemiczna: wykład: substancje aktywne i ich rola w kosmetykach. Analiza kosmetyków – metody instrumentalne

Ćwiczenia: sporządzanie preparatów kosmetycznych
Dodatkowe informacje: Uczestnik otrzymuje certyfikat po ukończeniu kursu oraz materiały szkoleniowe
Czas trwania:
 • Część kosmetyczna: 4 jednostki lekcyjne
 • Część farmaceutyczna: 4 jednostki lekcyjne
 • Część chemiczna: 4 jednostki lekcyjne
Proponowany termin: Termin ustalany z grupą
Minimalna liczba uczestników: 6 osób
Maksymalna liczba uczestników: 6 osób
Odpłatność od osoby
za udział w kursie:
Ceny ustalane są indywidualne w zależności od ilości osób chętnych na kurs.
Miejsce prowadzenia zajęć: Pracownia kosmetologii, pracownia farmacji
Pomoce dydaktyczne: Projektor multimedialny, rzutnik, laptop, fotel zabiegowy, środki do dezynfekcji, preparaty kosmetyczne i farmaceutyczne włóknina zabiegowa, duży ręcznik frotte
Materiały szkoleniowe: Skrypt szkoleniowy
Forma zaliczenia kursu: Sprawdzian umiejętności praktycznych