Nazwa kursu: Terapie autologiczne – fibryna strukturalna, komórkowa i wypełniacz autologiczny
Prowadzący: dr Wioleta Jankowiak
Opracowanie: dr Wioleta Jankowiak
Opis: Fibryna strukturalna i komórkowa:

Fibryna strukturalna (S-PRF) jest matrycą dla komórek i składowych krwi, np. leukocytów, czynników wzrostu itp. Przyczynia się do długotrwałego procesu uwalniania tych elementów, a to z kolei wpływa na biorestrukturyzację i biorewitalizację struktury skóry.


Fibryna komórkowa (I-PRF) składa się z komórek macierzystych, czynników wzrostu i leukocytów, które podobnie jak składowe fibryny strukturalnej, wpływają na biorewitalizację i regenerację skóry.


Obie rodzaje fibryny stanowią płynną frakcję fibryny bogatopłytkowej. Skutkiem terapii fibryną jest biorewitalizacja i wypełnienie ubytków w strukturze skóry, np. zmarszczek. Fibryna bogatopłytkowa zawiera znacznie więcej trombocytów niż osocze.


Autologiczny wypełniacz tkankowy (APF) jest w pełni naturalnym wypełniaczem uzyskiwanym w wyniku odwirowania osocza bogatopłytkowego. W składzie wyróżnia się czynniki wzrostu i płytki krwi, które ulegają aktywacji i przyczyniają się do biorewitalizacji i odżywienia skóry. Może być stosowany w celu poprawy napięcia i odżywienia skóry a także niwelowania drobnych zmarszczek.


Terapia autologiczna skutkuje biologiczną odbudową tkanki, poprawą kolorytu i rozświetlenia cery, wzrostem napięcia i elastyczności skóry, odżywieniem tkanek i zagęszczeniem ich struktury. Ten rodzaj terapii jest bezpieczny z uwagi na naturalny charakter preparatu zabiegowego (pozyskiwany z krwi pacjenta). Jednocześnie nie traci na skuteczności, a efekty utrzymują się względnie długo (zależne od obszaru i obecności terapii podtrzymującej).

Wykorzystane metody: Ćwiczenie - pokaz, opis, objaśnienie, ćwiczenia praktyczne
Adresaci: Grupą docelową są kosmetolodzy, pielęgniarki, lekarze, zawody medyczne
Cel i zakres merytoryczny: Zakres merytoryczny:
 1. Oddziaływanie PRP i PRF na skórę.
 2. Charakterystyka preparatów zabiegowych – porównanie.
 3. Technika iniekcji.
 4. Przygotowanie stanowiska pracy. Higiena stanowiska pracy.
 5. Przeciwwskazania oraz wskazania.

Cele:
 1. zapoznanie z oddziaływaniem autologicznych wypełniaczy na różne obszary skórne
 2. zapoznanie ze sposobem pozyskiwania preparatu zabiegowego
 3. zapoznanie z ergonomią oraz higieną pracy podczas wykonywania zabiegu
 4. zapoznanie z przeciwwskazaniami i wskazaniami do wykonania zabiegu
 5. zapoznanie z techniką wykonania iniekcji
Program kursu:
 1. Oddziaływanie PRP i PRF na tkankę łączną skóry.
 2. Różnice w poszczególnych preparatach zabiegowych.
 3. Organizacja oraz higiena pracy przy wykonaniu zabiegu.
 4. Technika wykonania zabiegu.
Dodatkowe informacje: Uczestnik otrzymuje certyfikat po ukończeniu kursu
Czas trwania: 10 jednostek lekcyjnych
Proponowany termin: Termin ustalany z grupą
Minimalna liczba uczestników: 4 osoby
Maksymalna liczba uczestników: 6 osób
Odpłatność od osoby
za udział w kursie:
1 000 zł
Miejsce prowadzenia zajęć: Pracownia kosmetologii
Pomoce dydaktyczne: Projektor multimedialny, rzutnik, laptop, fotel zabiegowy, środki do dezynfekcji, włóknina zabiegowa, preparaty zabiegowe, igły, strzykawki
Materiały szkoleniowe: Konspekt instruktażowy
Forma zaliczenia kursu: Sprawdzian umiejętności praktycznych