Nazwa kursu: Modelowanie oraz konturowanie ust – POZIOM MASTER
Prowadzący: dr Wioleta Jankowiak
Opracowanie: dr Wioleta Jankowiak
Opis: Anatomia ust. Podział na górną i dolną wargę oraz ich elementy istotne dla modelowania i konturowania ust. Wskazanie na znaczenie mięśni zlokalizowanych w pobliżu ust (np. okrężny mięsień ust). Zobrazowanie przebiegu systemu krwionośnego w obszarze ust i ich okolicy. Uwzględnienie nerwów (podoczodołowego i podbródkowego) w aplikacji znieczulenia stomatologicznego. Rodzaje kształtów ust.
 
Wypełniacze. Specyfikacja wypełniaczy stosowanych w modelowaniu i konturowaniu określonych kształtów ust. Przykłady wypełniaczy uwzględniając ich przeznaczenie i właściwości.
 
Metody i techniki. Omówienie sposobów kształtowania konkretnych rodzajów ust (Natural Lips, Russian Lips, Paris Lips, Cherry Lips, płaskie usta). Wskazanie na techniki zabiegowe, rodzaje wykorzystywanych preparatów, sprzętu i znieczuleń. Przedstawienie schematów wkłuć w poszczególnych technikach. Uwzględnienie wskazań i przeciwwskazań do zabiegu, skutki niepożądane.
Wykorzystane metody: Ćwiczenie - pokaz, opis, objaśnienie, ćwiczenia praktyczne
Adresaci: Grupą docelową są kosmetolodzy, pielęgniarki, lekarze, zawody medyczne
Cel i zakres merytoryczny: Zakres merytoryczny:
 1. Oddziaływanie wypełniaczy w zakresie modelowania i konturowania ust.
 2. Techniki iniekcji - różne metody:
  1. liniowa wsteczna (niestandardowy wachlarz przy Russian Lips)
  2. mikrokropelkowa
  3. push-along
 3. Przygotowanie stanowiska pracy.
 4. Higiena stanowiska pracy.
 5. Przeciwwskazania oraz wskazania

Cel:
 1. Zapoznanie z anatomią ust (elementy warg, mięśnie, ukrwienie, nerwy w pobliżu ust).
 2. Zapoznanie z rodzajami wypełniaczy i ich właściwościami istotnymi dla uzyskania określonego efektu.
 3. Zapoznanie z ergonomią oraz higieną pracy podczas wykonywania zabiegu.
 4. Zapoznanie z przeciwwskazaniami do wykonania zabiegu.
 5. Zapoznanie z technikami wykonania iniekcji w zależności od zamierzonego efektu (Natural Lips, Russian Lips, Paris Lips, Cherry Lips, płaskie usta).
Program kursu:
 1. Anatomia ust i ich okolic.
 2. Rodzaje wypełniaczy i ich właściwości.
 3. Rodzaje kształtów ust możliwych do wymodelowania.
 4. Technika wykonania zabiegu polegająca na wykorzystaniu różnych metod, w zależności od zamierzonego efektu.
 5. Organizacja oraz higiena pracy przy wykonaniu zabiegu.
Dodatkowe informacje: Uczestnik otrzymuje certyfikat po ukończeniu kursu
Czas trwania: 10 jednostek lekcyjnych
Proponowany termin: Termin ustalany z grupą
Minimalna liczba uczestników: 4 osoby
Maksymalna liczba uczestników: 6 osób
Odpłatność od osoby
za udział w kursie:
Ceny ustalane są indywidualne w zależności od ilości osób chętnych na kurs.
Miejsce prowadzenia zajęć: Pracownia kosmetologii
Pomoce dydaktyczne: Projektor multimedialny, rzutnik, laptop, fotel zabiegowy, środki do dezynfekcji, włóknina zabiegowa, preparaty do modelowania ust, igły, strzykawki
Materiały szkoleniowe: Konspekt instruktażowy
Forma zaliczenia kursu: Sprawdzian umiejętności praktycznych